Sopimusehdot

Siivousvelhojen takuu
Mikäli siivoustyötä ei ole tehty sovitun tai palvelukuvauksen mukaisesti, tulee siitä ilmoittaa heti siivoustyön suorittamisen jälkeen, viimeistään seuraavana työpäivänä klo. 12.00 mennessä (jotta virheet voidaan havaita myös yhdessä molemmin puolisesti). Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita ei käsitellä, sillä virheellisen siivouksen todentaminen tällöin on äärimmäisen vaikeaa tai mahdotonta ja pinnat sotkeutua uudelleen siivouksen jäljiltä. Ajoissa ja syystä tehtyä reklamointia vastaan suoritamme palvelun sen tekemättä jääneeltä osalta uudelleen.

100% Vaitiolo ja salassapito
Siivoojamme eivät luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemästään tai kuulemastaan, sekä pidämme palveluntehtäviin liittyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina aina 100%:sti. 

Siivouksen aloitus ja/tai koesiivous ja muutokset
Arvioimme siivoukseen kuluvan ajan perustuen koesiivoukseen tai arvioon ja asiakkaan toivomaan yksilölliseen siivouksen sisältöön. Tämän jälkeen sovimme ensimmäisen siivous päivän. Kun asiakas on todennut siivouksen laadun hänelle sopivaksi, teemme ylläpitosiivoussopimuksen. Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutokset mahdollisimman aikaisin vähintään viikkoa ennen sovittua suorituspäivää. 

Siivousvelhoilla on oikeus perua siivouksen suoritus milloin tahansa, mikäli yritystä kohtaa yrityksestä riippumaton peruutuspakko, Force Major, (esim. äkilliset sairastumiset, koronarajoitukset tai vastaava), näissä tapauksissa yritys ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja pyrkii sopimaan uuden ajan. Siivousvelhoilla on oikeus peruuttaa siivous ilmoittamatta, mikäli asiakkaalla on lasku tai laskuja suorittamatta.

Laskutus
Sopimus- ja kertaluonteiset palvelut laskutamme kerran kuukaudessa jälkikäteen, maksuehto 7 pv. netto. Hinnat sisältävät aina alv:n 24 %. Tuntilaskutus tapahtuu alan käytännön mukaisesti aina alkavin puolen tunnin jaksoin ja siivouksen tuntihinta on yhtä siivoojaa koskeva. 

Muutokset ja irtisanominen
Mikäli siivoojat eivät pääse kohteeseen sovittuna aikana asiakaasta johtuvasta syystä on palvelun tarjoajalla oikeus laskuttaa sopimuksen mukaisesti tekemätön työ. Suullisen ja kirjallisen siivoussopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, joka lasketaan päättymään irtisanomista seuraavan alkavan kalenterikuukauden viimeiseen päivään. 

Suullinen siivoussopimus katsotaan syntyneeksi, myös ilman kirjallista sopimusta, kun siivouksia on ollut säännöllisesti kolme kertaa tai tätä enemmän. Mikäli sopimuksella on siivouksia ja näitä ei pystytä suorittamaan, laskutetaan ne normaalisti. Yleensä siivoojat tulevat siivousparina, mutta joissakin tapauksissa voi eri kerroilla olla eri määrä siivoojia ja näistä emme ilmoita erikseen.